Dostupné kurzy

Podpora výročnej schôdze.

Dodržanie chronológie, tajné dôveryhodné hlasovanie.